Hoppa till innehållet

Att utveckla matematiska noteringar

Publicerad: 28 maj 2020

I detta projekt undersöker vi vilken matematik de yngre barnen i förskolan kommer i kontakt med den fria leken men också i undervisningssituationer.

Vi använder en 360graderkamera för att kunna upptäcka flera saker som pågår i ett rum. Det vidare syftet med forskningen som beskrivs här är att undersöka huruvida en resurs i form av 360-graders videofilmer kan bidra till att (blivande och verksamma) förskollärare förbereds för och utvecklar sin förmåga att föra matematiska noteringar, det vill säga upptäcka när barn i åldern 1-3 år undersöker matematiska fenomen och vidare hitta verktyg för att stötta de yngre barnens lärande.

Projektdeltagare: Projektet bedrivs av Dr Audrey Cooke och docent Jenny Jay från Curtin University, docent Eva Norén från Stockholms universitet, och docent Maria Johansson från Luleå Tekniska Universitet.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se.

Kontakt

Maria Johansson

Johansson, Maria - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491009