Hoppa till innehållet

Depictions of Mining and their Impact on young People

Publicerad: 28 maj 2020

Projektet har startat och en första datainsamling är genomförd. Tentativa resultat visar att elevgrupper som i skolans undervisning möter gruvnäringen i form av studiebesök, undervisning och kontakter i form av praktik eller sommarjobb är de som vet mest om den lokala gruvnäringen, men dessa elever intar inte en dominerande position i skolans eller närsamhällets diskurser kring gruvnäring.

  • Ungdomar tycks inte attraherade av arbete i gruva, inte ens de uttalade målgrupperna i el- eller teknikprogrammen.
  • Gruvan utmålas som ett hårt, smutsigt jobb för tåliga och robusta män även om några elever uttrycker att det sannolikt kommer att bli jämnare representation i framtiden.
  • I undervisning nyttjas inte resurser (t ex skönlitteratur och film eller sakprosa) som finns att tillgå.
  • Allmänna studiebesök riktas möjligtvis mot fel årskurser
  • Bra arbetsmiljö, säkerhet och möjligheter till vidareutbildning och egen utveckling är centrala för eleverna.
  • Gruvor och närsamhällen behöver erbjuda många fritidsaktiviteter, trygghet och bra bostadsområden.

 

Projektdeltagare: Lena Manderstedt, Annbritt Palo

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Lena Manderstedt, lena.manderstedt@ltu.se.

Kontakt

Lena Manderstedt

Manderstedt, Lena - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491962