Hoppa till innehållet

Elev- och studentdelaktighet

Publicerad: 28 maj 2020

Jag har under många år arbetat med elevers och studenters delaktighet och kontexten för detta har varit både i grundskolans miljö och inom lärarutbildning. Denna tematik har utforskats utifrån elevernas och studenternas egna perspektiv, eftersom det har varit centralt att forska tillsammans med de personer som berörs av frågan.

Delaktighet är en central fråga utifrån läroplaner i förskola, grundskola och gymnasium samt i riktlinjer för högre utbildning, där de tydliga kopplingarna till lärande och motivation för studier betonas. Min och andras forskning har visat att elevdelaktighet i skolan värdesätts av elever, men att elever generellt betonar att de önskar mera av detta. I likhet med eleverna, betonar också lärarstudenter att de ser tydliga vinster med att få vara delaktig i utbildningens utformning och genomförande, men att de ser att det inte är vanligt förekommande att i få vara delaktig på ett reellt sätt inom universitetsutbildning, utan att mycket är förutbestämt innan en kurs startar.

Jag har publiceratett antal artiklar om elev- och studentdelaktighet och tillgång till dem kan fås via min publikationslista i Diva som finns på min personliga hemsida på LTU.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Ulrika Bergmark, ulrika.bergmark@ltu.se.

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036