Hoppa till innehållet

Estetiska lärprocesser – definition, position och potential

Publicerad: 28 maj 2020

Projektet drivs inom forskningsämnet pedagogik och handlar om definition, position och potential hos estetiska lärprocesser. Att studera definitionen handlar dels om ett självändamål, då detta anses vara ett problem, samtidigt som en definition också är en förutsättning för vidare studier.

Att studera positionen är att se hur denna lärprocess förhåller sig till och positionerar sig i förhållande till andra strömningar. Till sist handlar potentialen om att studera den estetiska lärprocessens effektivitet på lärandet. Vilken potential finns för ett ökat resultat om man adresserar estetik i lärandet? I projektet är lärprocessen i fokus, närmare bestämt den estetiska lärprocessen. Projektet kommer att fokusera på gestaltningen, uttrycket i lärandet, att äga, gestalta, designa sitt eget lärande, inte att återge och reproducera någon annans kunskap, utan istället att skapa mening genom att konstruera och äga kunskapen själv. Med andra ord är fokus på själva lärprocessen, inte verktygen eller uttryckssätten som kunskapen uttrycks inom.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna projektledaren Björn Emmoth, bjorn.emmoth@ltu.se.

Kontakt

Björn Emmoth

Emmoth, Björn - Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492310