Hoppa till innehållet

Läser gör man! Läsning och litteratursamtal i och utanför skolan

Publicerad: 28 maj 2020

Baserat på aktuella läroplanerna för grund- och gymnasieskola undersöks i projektet litteraturdiskussioner, särskilt de konversationer som äger rum på unga människors fritid och online

Projektet pågår och fokuserar nu främst på läsning inom ramen för skolaktiviteter. Genom forskningscirklar med yrkesverksamma lärare får vi ökad kunskap om läsfrämjande aktiviteter i år F-3 och 7-9.

Hittills har projektet publicerat en rad artiklar och bokkapitel om fritidens läsaktiviteter och den första artikeln om läsfrämjande aktiviteter i grundskolans tidiga år beräknas skickas in i början av ht 2020.

Projektdeltagare: Annbritt Palo, Lena Manderstedt och ett antal lärare i Piteå kommun.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Lena Manderstedt, lena.manderstedt@ltu.se.

Kontakt

Lena Manderstedt

Manderstedt, Lena - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491962