Hoppa till innehållet

”Måste det vara kul hela tiden?” – Motivationsskapande faktorer för elever i åk 7–9

Publicerad: 28 maj 2020

I projektet kommer vi att arbeta med och beforska elevers motivation. Vad är det som faktiskt motiverar eleverna i skolarbetet? Det blir den övergripande frågan, som sedan kommer att brytas ner i fler frågeställningar. Varför blir vissa arbetsområden mer motiverande för eleverna? Vilken stimulans från lärarna driver och håller uppe elevernas motivation? På vilket sätt påverkar lärarens relation med eleverna deras motivation och uthållighet? Hur påverkar kulturen i klasser elevers motivation och uthållighet? Vilken roll har elevers delaktighet för motivation?

Elevers motivation är något som lärarna ofta brottas med. I förlängningen leder brist på motivation också till en bristande uthållighet, populärt kallat ”grit”. Ett genomgående förhållningssätt som Nya Läroverket ser som viktigt, är att bygga goda relationer med eleverna. Detta är något som vi också tror är en viktig faktor för elevernas motivation och uthållighet.

Projektdeltagare: Från Nya läroverkets två skolor kommer totalt sex lärare att delta. De arbetar i olika arbetslag och pedagogerna kommer att arbeta i varsin klass under projekttiden. Detta kommer att innebära att det är åk 7 och år 8 som är med i projektet. Som forskare deltar Eva Alerby, professor och forskare i Pedagogik.

Kontakt: Eva Alerby, eva.alerby@ltu.se, Peter Ohlsson, peter.ohlsson@nlv.se

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506