Hoppa till innehållet

PiteSkolforsk

Publicerad: 28 maj 2020

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att analysera och problematisera erfarenheter med att integrera forskning och forskningsbaserat arbetssätt i skolundervisning gjorda av olika aktörer inom kommun och akademi, samt identifiera utmaningar och möjliggörande strategier i samverkan mellan kommun och akademi.

Studierna inom detta projekt har omfattat lärares och rektorers tolkningar av begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt samt hur de omsätter dem i verksamheten, det vill säga att de är engagerade i praktiknära skolforskning. Projektet har också bedrivit aktionsforskning, som kan sägas vara en typ av praktiknära forskning med lärare och rektorer, som ett konkret sätt att omsätta skollagens krav i praktiken i och med att de har genererat ny kunskap om sitt arbete genom systematiskt utvecklingsarbete på vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. I och med detta arbete har projektet samarbetat nära med lärare och rektorer, vilket innebär forskning tillsammans med dem.

Jag har hittills publicerat två artiklar inom projektet och tillgång till dem kan fås via min publikationslista i Diva som finns på min personliga hemsida på LTU.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Ulrika Bergmark, ulrika.bergmark@ltu.se.

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036