Hoppa till innehållet

Språket under lupp – Om metalingvistiska aktiviteter i klassrummet

Publicerad: 25 maj 2020

Mitt avhandlingsprojekt handlar om grammatikundervisningen i svenskämnet. Genom att skapa en undervisningsdesign för grammatikundervisning som utgår från en holistisk syn på grammatik, där grammatik kontextualiseras i andra moment i svenskundervisningen, kan nya perspektiv på grammatikens vad, hur och varför-fråga belysas.

Designen ämnar iscensättas tillsammans med verksamma svensklärare på gymnasiet i iterativa cykler för att undersöka och utveckla grammatikundervisningen i verkliga sammanhang i samarbete med praktiker. Projektet tar således sin utgångspunkt i en praktiknära ansats, med en förståelse för vikten av kunskap som har direkt nytta och användbarhet i praktiken. Målet med projektet är därför att dels bidra med praktisk nytta för den faktiska undervisningen för att på sikt stärka undervisningens vetenskapliga grund och dels bidra med teoretisk kunskap och förståelse genom formulerandet av designprinciper. Elevernas metalingvistiska aktiviteter och vad som karaktäriserar dessa kommer att utgöra det primära studieobjektet

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna projektledaren Agnes Strandberg, agnes.strandberg@ltu.se.

Kontakt

Agnes Strandberg

Strandberg, Agnes - Doktorand

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492311