Hoppa till innehållet

Uppskattande förhållningssätt och hälsofrämjande arbete

Publicerad: 28 maj 2020

Jag har under många år arbetat med ett uppskattande förhållningssätt och hälsofrämjande arbete, ett område som kom att bli centralt redan under forskarstudierna, men fördjupades under åren efter disputationen. Forskning visar att elevers upplevelser av omsorg, tilltro och delaktighet, tillsammans med lärares ansvar att stödja elevers lärande, är avgörande för skolframgång.

Genom ett uppskattande förhållningssätt kan elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan öka. Ett sådant förhållningssätt berör psykosocial och fysisk miljö i förskola och skola, vilket avspeglar sig i barn- och lärandesyn, bemötande, undervisningsmetoder och arbetssätt, innehåll i undervisning och organisering av verksamhet. Det hälsofrämjande arbetet fördjupades i samband med gemensamma studier med min kollega Catrine Kostenius som arbetar vid Institutionen för hälsovetenskap, LTU. Våra olika kompetenser om lärande, pedagogik och hälsa breddade mitt forskningsintresse till att omfatta tvärvetenskapliga studier i skärningspunkten mellan uppskattning, hälsa och lärande. Vårt samarbete resulterade i boken Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa och tre vetenskapliga artiklar (2016-2018) om uppskattande förhållningssätt och hälsofrämjande arbete i grundskolan. Tillgång till dem kan fås via min publikationslista i Diva som finns på min personliga hemsida på LTU.

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Ulrika Bergmark, ulrika.bergmark@ltu.se.

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036