Hoppa till innehållet
Network

UDiN, Utbildningsdialog i Norr

Du är varmt välkommen att delta i en kreativ dialog om pedagogiska, ämnesdidaktiska och utbildningsorganisatoriska frågor.

Syftet med UDiN är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling, exempelvis lärare, pedagoger, andra inom förskola och skola, rektorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och forskare.

Innehållet i UDiN har stor bredd och berör olika tematiska områden där forsknings- och utvecklingsarbete inom alla utbildningsnivåer, från förskola till högre utbildning, inspirerar till dialog. Du som deltagare kan fungera som åhörare, dialogpartner eller presentatör och involveras i workshopar, föreläsningar/presentationer, paneldebatter, gruppsamtal och posterpresentationer.

UDiN arrangeras i samverkan mellan LTU, skolhuvudmän i Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Tid: Kl. 15.00-17.00
Plats: Vetenskapens hus eller digitalt deltagande via Zoom.
Just nu, så länge Covid-19 restriktioner kvarstår: endast deltagande via Zoom!

Kom och bidra i samtalet om en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet! 

För mer information om varje seminarietillfälle och anmälan, klicka på Kalendarium eller på temanamnen nedan.

Program våren 2021


2/2 Tema: Att mötas i dialog för utbildning, forskning och utveckling

Invigning av UDiN - Utbildningsdialog i Norr.

  • Medverkande: Cathrine Norberg (Prorektor vid LTU), Magnus Åkerlund (Skolchef Boden)  samt Caroline Graeske och Ulrika Bergmark (ULF-ansvariga vid LTU).
  • Professor Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet, föreläser över dagens tema. Sedan inbjuds deltagarna till reflektion över temat.

1/3 Tema: Motivation och lärande

  • Medverkande: David Hjelte, Mimmi Lind Löfgren, Katharina Harju, Teis Christiansen, Anders Sundström, Camilla Sundberg Thurfjell, lärare på Nya läroverket, Eva Alerby, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, Christina Wiklund, lärare Pitholmsskolan och Lillemor Östman,  projektledare för ett samverkansprojekt på introduktionsprogrammet vid Luleå gymnasieskola.

14/4 Tema: Nära lärande: Aktionsforskning i praktiken

  • Medverkande: Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog, Anna-Karin Hagström, musiklärare och Sara Viklund, gymnasielärare i svenska och religion: alla projektledare i aktionsforskning vid Piteå kommun. Ulrika Bergmark är biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet och samverkansforskare i Piteå kommun.

24/5 Tema: Systematiskt kvalitetetsarbete för utveckling i förskolan: Att bygga beprövad erfarenhet

  • Medverkande: förskollärare från Bodens kommun och Luleå kommun som deltagit i kollegialt och kollektivt lärande genom Kunskapsutveckling i samverkan med forskarskolan PROFS vid LTU. Även doktorand Moa Frid, lärarutbildare/adjunkt Kerstin Löf samt universitetslektor/biträdande föreståndare för PROFS Susanne Westman deltar.

15/6 Tema: Utveckling och forskning tillsammans - hur då?

  • Medverkande: Ulrika Bergmark är professor i pedagogik och Catrine Kostenius är professor i hälsovetenskap. Båda verkar vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet och de har varit forskare inom Flexitprogrammet som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Ulrika har inom programmet arbetat vid Piteå kommun och Catrine vid Norrbottens Kommuner.


Program hösten 2021


21/9 Tema: Att leda för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

3/11 Tema:

 

2/12 Tema: Samtal som metod i undervisningen

 

 

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Professor, Professor

Telefon: 0920-491036
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Agnes Strandberg

Agnes Strandberg, Doktorand

Telefon: 0920-492311
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Björn Emmoth

Björn Emmoth, Doktorand, Arvodist

Telefon: 0920-492310
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik