Hoppa till innehållet
Web

UDiN, Utbildningsdialog i Norr

Du är varmt välkommen att delta i en kreativ dialog om pedagogiska, ämnesdidaktiska och utbildningsorganisatoriska frågor.

Syftet med UDiN är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för alla som är engagerade i skolutveckling, exempelvis lärare, pedagoger, andra inom förskola och skola, rektorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och forskare.

Innehållet i UDiN har stor bredd och berör olika tematiska områden där forsknings- och utvecklingsarbete inom alla utbildningsnivåer, från förskola till högre utbildning, inspirerar till dialog. Du som deltagare kan fungera som åhörare, dialogpartner eller presentatör och involveras i workshopar, föreläsningar/presentationer, paneldebatter, gruppsamtal och posterpresentationer.

UDiN arrangeras i samverkan mellan LTU, skolhuvudmän i Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Tid: Kl. 15.00-17.00
Plats: Digitalt deltagande via Zoom.

Kom och bidra i samtalet om en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet! 

För mer information om varje seminarietillfälle och anmälan, klicka på Kalendarium eller på temanamnen nedan.

 

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-491036
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Agnes Strandberg

Agnes Strandberg, Doktorand

Telefon: 0920-492311
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Björn Emmoth

Björn Emmoth, Doktorand

Telefon: 0920-492310
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik