Hoppa till innehållet
15:00 21 sep
Footprints
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tema: Att leda för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

21 sep. 2021, 15:00 - 17:00
Zoom - länk sänds ut efter anmälan
Anmälan krävs
Publicerad: 22 juni 2021

Att leda en skola på vetenskaplig grund i praktiken involverar många olika nivåer och funktioner i en förvaltningskontext. Under seminariet presenteras tre arbeten i olika praktiker med fokus på samverkan, ledning och styrning i en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur skapas möjliggörande strukturer och hur håller man dem levande över tid? Exempel från Piteå kommun och Luleå kommun.

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av ämnet och särskilt till chefer, rektorer, lärare och andra som arbetar med att leda för utveckling i skolan.

Medverkande: Piteå kommun – Malin Westling, förvaltningschef samt Kristina Hansson, vetenskaplig ledare. Luleå kommun – Maarit Enbuske, skolchef samt Susann Sunnarve, utvecklingsledare förskolorna i Luleå kommun. Luleå tekniska universitet – Susanne Westman, universitetslektor vid av avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik. Norrbottens Kommuner – Catarina Lundqvist, FoUI-samordnare och vetenskaplig ledare. Umeå universitet - Stina Westerlund lektor vid Institutionen för estetiska ämnen