Hoppa till innehållet

UDiN tema: Undervisning i förskolan

24 okt. 2023, 15:00 - 17:00
Online via Zoom
Publicerad: 8 september 2023

Undervisningsbegreppet introducerats i skollagen 2010 och sedan i förskolans läroplan 2018, där det framgår att ”undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen” Lpfö18). Sedan dess har även en revidering av skollagen skett under 2023.

Vid detta seminarium delas erfarenheter från utvecklingsarbeten och forskningsprojekt rörande hur undervisning i förskolan kan förstås, iscensättas och organiseras.  

Medverkande:

Luleå tekniska universitet:
Moa Frid, doktorand i pedagogik, tillsammans med deltagare i sitt aktionsforskningsprojekt.
Susanne Westman, lektor i pedagogik.

Piteå kommun, Bergvikens förskoleområde:
Lena Bäckström, förskollärare och pedagogista.
Gitte Franzén, rektor.
Susanne Rensfeldt, förskollärare.

Luleå kommun:
Anita Vyöni, rektor.
Birgitta Schönfeldt Asker, pedagogista.
Lisa Lindfors, förskollärare.
Magdalena Fredriksson förskollärare.
Susann Sunnarve, utvecklingsledare förskola.

Länk för att delta skickas ut till anmälda.