Hoppa till innehållet

Tidigare teman inom UDiN

Här presenteras de tidigare teman som tagits upp vid UDiN- seminarier.

Program våren 2021


2/2 Tema: Att mötas i dialog för utbildning, forskning och utveckling
Invigning av UDiN - Utbildningsdialog i Norr.

Medverkande: Cathrine Norberg (Prorektor vid LTU), Magnus Åkerlund (Skolchef Boden) samt Caroline Graeske och Ulrika Bergmark (ULF-ansvariga vid LTU). Professor Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet, föreläser över dagens tema. Sedan inbjuds deltagarna till reflektion över temat.

1/3 Tema: Motivation och lärande
Vid seminariet delar lärare och forskare sina kunskaper och erfarenheter om samverkansprojekt som på olika sätt behandlar motivation och lärande.
Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av motivationens betydelse för lärande och måluppfyllelse i skolan.

Medverkande: David Hjelte, Mimmi Lind Löfgren, Katharina Harju, Teis Christiansen, Anders Sundström, Camilla Sundberg Thurfjell, lärare på Nya läroverket, Eva Alerby, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, Christina Wiklund, lärare Pitholmsskolan och Lillemor Östman,  projektledare för ett samverkansprojekt på introduktionsprogrammet vid Luleå gymnasieskola.

14/4 Tema: Nära lärande: Aktionsforskning i praktiken
Vid seminariet presenterar vi erfarenheter av den aktionsforskning som vi genomförde under läsåret 2018/19. Vi kommer att berätta om aktionsforskningens olika delar och vilka resultat som processerna har lett till i verksamheten.

Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för utveckling av forskning i förskola och skola.

Medverkande: Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog, Anna-Karin Hagström, musiklärare och Sara Viklund, gymnasielärare i svenska och religion: alla projektledare i aktionsforskning vid Piteå kommun. Ulrika Bergmark är biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet och samverkansforskare i Piteå kommun.

24/5 Tema: Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling i förskolan: Att bygga beprövad erfarenhet
Vid seminariet introduceras modulen Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling i förskolan i relation till vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och likvärdighet i förskolan. Därefter presenterar de förskollärare som deltagit i modulen på olika sätt sina erfarenheter av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete på sina förskolor. Genom dialog och erfarenhetsutbyte med varandra och med övriga deltagare kan berövad erfarenhet byggas. Seminariet avslutas med en presentation av en magisteruppsats inom samma område.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar i förskolan eller dess ledning och andra med intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete i förskolan.

Medverkande: förskollärare från Bodens kommun och Luleå kommun som deltagit i kollegialt och kollektivt lärande genom Kunskapsutveckling i samverkan med forskarskolan PROFS vid LTU. Även doktorand Moa Frid, lärarutbildare/adjunkt Kerstin Löf samt universitetslektor/biträdande föreståndare för PROFS Susanne Westman deltar.

15/6 Tema: Utveckling och forskning tillsammans - hur då?
I detta seminarium kommer ni att få ta del av forskning och utvecklingsarbete som pågått i Norrbotten de senaste två åren: "Hälsoskolan i Norrbotten" och "PiteSkolforsk". Vi kommer att ge konkreta exempel på metoder för att utveckla verksamheten i förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi kommer också dela med oss av några lärdomar utifrån de två projekten.

Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar inom förskola och skola, inklusive elevhälsan, samt studenter och universitetslärare inom områdena hälsa och lärande.

Medverkande: Ulrika Bergmark är professor i pedagogik och Catrine Kostenius är professor i hälsovetenskap. Båda verkar vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet och de har varit forskare inom Flexitprogrammet som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Ulrika har inom programmet arbetat vid Piteå kommun och Catrine vid Norrbottens Kommuner.