Hoppa till innehållet

ULF

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan åren 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Stärker banden mellan universitet och skola

Luleå tekniska universitet har tecknat fyra samverkansavtal med skolhuvudmän i Piteå, Luleå, Kalix och Skellefteå. Syftet är skapa närmare band mellan akademi och skola inom ramen för den nationella försöksverksamhet ULF (Utveckling, Lärande, Forskning).

Foto: Pixabay
Ansökan om medel för FoU - praktiknära forskning

Här ansöker du om medel för FoU – praktiknära forskning. Sista ansökningsdag 29/5

Undersöker elevers studiemotivation

Vad är det som egentligen motiverar elever i deras skolarbete och kan man hitta nycklar för att låsa upp de enskilda individernas drivkrafter? Det är frågor som ett nytt projekt på Luleå tekniska universitet hoppas finna svaren på.

Foto: Lars Andersson
Samverkan stärker skolans vetenskapliga grund

Under två år har Ulrika Bergmark, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, arbetat som flexitforskare vid Piteå kommun. En samverkansform där universitetets forskning flyttas ut i samhället med syftet att bygga broar mellan akademi och skolpraktik.