Hoppa till innehållet

Examensarbeten i samverkan

En viktig del i ULF-samverkan för att bygga hållbara samverkansstrukturer för praktiknära forskning, kommer att utgöras av samverkan kring lärarstudenternas självständiga arbeten. Tanken här är att studenterna i samverkan med skolverksamhetens behov hittar lämpliga frågeställningar att beforska och att handledningen bedrivs av såväl LTU-forskare som lärare i skolverksamheten.

Examensarbete i samverkan kan också fungera som en ingång i ULF-samverkan för skolor som har lite eller ingen erfarenhet av samverkan med forskare. Lärarna kan formulera problemområden som utgör grunden för ett examensarbete. Studenten som gör examensarbetet får extra tid för handledning och handledaren får också möjlighet att möta verksamheten för att diskutera frågeställningar inom valt problemområde.

Examensarbete i samverkan är ett projekt som tidigare bedrivits i samarbete mellan forskare vid LTU och verksamhetsledare för FoUI vid Norrbottens Kommuner och tanken är att detta arbete ska startas upp på nytt i en ny kontext där även lärare i skolverksamhet kan inkluderas i handledningen och få extra tid för det. Det tidigare projektet handlade om att skolverksamheter kunde beställa examensarbeten, medan det nya projektet inom försöksverksamheten handlar om att skolverksamheterna i samverkan med lärosätet utarbetar hållbara rutiner för praktiknära FoU-verksamhet där också handledningen av examensarbetet ska ske i samverkan där studenterna kan ha handledare från såväl lärosäte som skolverksamhet, vilket är nytt. Inom ramen för ULF-samverkan ska således förutsättningar för en långsiktigt hållbar struktur för samarbetet utvecklas så att fler verksamma lärare involveras. Utvecklingen kan innebära att lärare blir mer aktiva i hela processen, till exempel genom att fungera som biträdande handledare, opponenter och/eller åhörare vid seminarier där studenten lägger fram sitt arbete.