Hoppa till innehållet
Foto
Stående från vänster: Madeleine Jakobsson (pedagog), Lisa Larsson (pedagog), Marja Kallio (pedagog), Pia Elofsson (rektor), Eira Huhta (ateljerista), Emma Öhrlund (pedagog). Sittande från vänster: Lena Heyden (pedagogista), Märtha Andersson, forskare och lärautbildare, LTU), Annika Lomgren (danspedagog) Saknas på bilden gör: Ingela Söderholm (rektor), Outi Krukka (pedagog), Helena ten Siethoff (pedagog), Jeanette Almqvist (pedagog), Anna Olofsson (pedagog). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handen och Tanken - Med estetiska uttryck

Publicerad: 30 september 2020

Vi vill med projektet binda samman olika estetiska uttrycksformer med kunskaps/målområden som ingår i barnens projekterande. På så sätt flätas ämnen ihop och blir till ett tvärvetenskapligt möte.

Vem är vi?

60 pedagoger, 260 barn samt 2 rektorer, en ateljerista och en pedagogisk handledare vid Hällbackens-, Uddens-, Bensbyns- och Sundets förskolor på Björkskatans skolområde i Luleå som arbetar med barn 1–6 år samt forskare från LTU.

Området för FoU-praktiknära forskning

Vi ser idag en generell bild över att varken barnskötare och förskollärare besitter en djupare kunskap och medvetenhet kring betydelsen av att de estetiska uttrycken nyttjas som ett verktyg för barns lärande. Detta är ett område i Lpfö18 som har reviderats och stärkts och därför viktigt att utveckla.

Syftet med projektet

Vi vill med projektet binda samman olika estetiska uttrycksformer med kunskaps/målområden som ingår i barnens projekterande. På så sätt flätas ämnen ihop och blir till ett tvärvetenskapligt möte.

Vi vill att barnen ska få uppleva en undervisning, där de i sitt lärande av ett kunskapsområde får utforska området med hjälp av två olika uttryck parallellt exempelvis en ”språklig vandring” mellan tecknandet och dansandet. När motorik, emotion, perception och kognition binds samman får barnen en mer allsidig utbildning. Genom att handen och kroppen får synliggöra det osynliga, det vi tänker, säger och det vi kommunicerar med hjälp av olika uttrycksformer kan alla barn med olika sätt att lära och barn med olika språk i högre grad vara en del av gruppens lärandeprocesser. Uttrycksformer blir då verktyg för inkludering och delaktighet.

Genom de estetiska uttrycken får barn använda flera sinnen i sitt lärande. De aktiverar såväl upplevelser som känslor och det i sin tur genererar förutsättningar för att skapa nytt, lägga till nya tankar och idéer och därmed inte bara berika barns fortsatta berättande och gestaltande utan även barns fantasi och kreativitet.

Genomförande och dokumentation

Projektledare tillika ateljerista kommer att utbilda pedagoger i de estetiska uttrycken tecknande och lera, handleda arbetslag, ansvara för workshops samt hålla i projektgruppens reflektioner i samverkan med områdets pedagogiska handledare, rektorer samt forskare från LTU.

Danspedagog från Kulturskolan håller workshops i dans med pedagogerna, har dansundervisning med två grupper av barn som dokumenteras och deltar i projektgruppens möten.

Projektgruppen består av 2 pedagoger/ förskola, pedagogisk handledare, ateljerista, danspedagog, rektorer samt forskare från LTU träffas kontinuerligt för att reflektera över projektets syfte.

Forskare från LTU deltar i workshops, danstillfällen samt gör intervjuer med pedagoger från projektgruppen vid flera tillfällen.

Spridning och resultat

Projektet sprids genom föreläsning till intresserade via bland annat Luleås pedagogiska nätverk samt via Kulturskolans kontakter. Workshops för pedagoger vid fler förskolor. Dokumentation av projektet sätts ihop till kompendier som kan spridas. Med utgångspunkt från kompendiet kommer innehållet att analyseras och problematiseras för att sedan bli ett underlag för en publikation i en vetenskaplig tidskrift.