Hoppa till innehållet
Bild
Från vänster till höger: Katarina Hurtig (lärare), Johan Hägglund (lärare), Anton Söderlund (bibliotekarie) och Maria Berglund (lärare). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

NYtext I Svenskämnet (NYIS)

Publicerad: 4 september 2020

Vår praktiknära forskning handlar om att utpröva och utvärdera nya didaktiska metoder för att ta tillvara elevers befintliga textkompetens och använda den som en resurs i svenskundervisningen.

Vem är vi?

Vi är Anton, Johan, Katarina och Maria som jobbar på Baldergymnasiet i Skellefteå. Tillsammans med Teknikelever i årskurs 1 och med LTU-forskaren Stefan Lundström arbetar vi under läsåret 20/21 med det aktionsforskningsbaserade projektet NYtext I Svenskämnet (NYIS). Till vår hjälp har vi även utvecklingsstrategen Andreas Westerberg och rektor Ulf Marklund.

Områden för FoU-praktiknära forskning

Vår praktiknära forskning handlar om att utpröva och utvärdera nya didaktiska metoder för att ta till vara på elevers befintliga textkompetens och använda den som en resurs i svenskundervisningen. Resultaten bidrar med ämnesdidaktiska perspektiv som idag saknas, men som det finns en stor efterfrågan på bland lärare.

Syfte med projektet

Syftet är att utforska elevernas textuniversum och skapa möjligheter för elevernas texterfarenheter att ta större plats i klassrummet. Genom att elevernas texter blir en del av skolans erkännandekultur är vår hypotes att elevernas identitet som läsare stärks vilket förbättrar elevernas måluppfyllelse.

Genomförande och dokumentation

Under projektets gång kommer fyra moduler att genomföras i undervisningen i klassrummet. Dessa syftar till att lyfta elevernas texter samt öppna deras horisont för nya texter som de kanske inte har fått möjlighet att uppleva i svenskundervisningen tidigare.

Spridning av resultat

För att sprida kunskaper om hur man nyttjar elevers fritidserfarenheter av textuniversum i undervisningen kommer projektgruppen att genomföra följande:

  • Presentation på konferens
  • Artikel i forskningstidskrift samt populärvetenskaplig tidskrift.
  • Resultat inkorporeras i kursen S0041P, Svenska 5 för gymnasielärare vid Luleå tekniska universitet vårterminen 2021
  • Intern kommunikation i huvudmannens organisation, exempelvis vid kompetens-utvecklingsdagar
  • Presentation vid ULF:s samverkansträffar