Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Åsa Gardelli och Kattis Edström Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

När hela hjärtat är med

Publicerad: 1 april 2020

Syftet med FoU-projektet är att 1) utveckla samarbetsformer mellan akademin och verksamheten samt bidra med kunskap om effekter av genomfört utvecklingsarbete under aktuell tidsperiod och 2) implementera samt kvalitetssäkra framtagen samverkansmodell mellan verksamheten och akademin, och genomföra verksamhetsnära forskning utifrån arbetslagens egna identifierade områden som bygger på tidigare läsårs utvärdering och analys.

Vilka är vi?

Kalix kommun: Helena Öhman rektor Töreskolan: Elisabeth Karlsson skolutvecklare Kalix kommun; Ann-Kristin Karlsson Drugge processledare och förstelärare Töreskolan.

LTU: Åsa Gardelli, bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, forskare och forskarstöd i satsningen. Kattis Edström och Björn Emmoth kommer också att delta liksom forskare inom specialpedagogik.

Området för FoU-praktiknära forskning

Töreskolan är en förskoleklass till år 6-enhet i ett mångkulturellt område i Kalix kommun. Kommande FoU-samverkan bygger vidare på tidigare erfarenheter från hälsofrämjande skolutveckling och inkluderar verksamhetens alla delar. Redan idag finns en samverkansmodell mellan akademin och verksamheten på organisationsnivå och inom ramen för FoU kommer det arbetet att ytterligare implementeras, prövas och utvärderas för att på så sätt stärka såväl delaktighet som utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolenheten och LTU.

Syfte med projektet

FoU-samverkan kommer att genomföras på styrgruppsnivå med syfte att utveckla samarbetsformer mellan akademin och verksamheten samt bidra med kunskap om effekter av genomfört utvecklingsarbete under aktuell tidsperiod.

På verksamhetsnivå är syftet att under läsåret 2019/20 implementera samt kvalitetssäkra framtagen samverkansmodell mellan verksamheten och akademin, och under läsåret 2020/21 genomföra verksamhetsnära forskning utifrån arbetslagens egna identifierade områden som bygger på tidigare läsårs utvärdering och analys.

Genomförande och dokumentation

På styrgruppsnivå kommer arbetet att bestå av gemensam planering, uppföljning, analys samt följeforskning av utvecklingsprocessen.

På verksamhetsnivå kombineras arbetet mellan kunskapsinhämtning, handledning/samverkan mellan arbetslag vid skolan och personal från akademin SAMT doktorand från forskarskolan PROFS.

Spridning av resultat

I hela processen finns transparens via Töreskolans Facebooksida där arbetet fortlöpande presenteras via bilder och kort informativ text. Arbetet presenteras via planerade Aim days och studiebesök av lärarstuderande och andra skolor. Slutarbetet kommer att bestå av en forskningsrapport som presenterar styrgruppens följeforskning och arbetslagens verksamhetsnära forskning. I samverkan med forskare kommer vetenskapliga/populärvetenskapliga artiklar att publiceras. Spridning kommer även att ske genom studenters examensarbeten liksom via LTUs webb.