Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitets arbete med ULF

Luleå tekniska universitet har tecknat ett ULF-avtal med Umeå universitet och avser även att teckna avtal med skolhuvudmän för att ta fram strukturer för de aktiviteter som försöksverksamheten avser att undersöka, inbegripet försöksverksamhetens syfte och målsättningar:

 • Stärka samverkan mellan skola och lärosäte
 • Utarbeta nya rutiner för skolor och akademin att utveckla samarbeten med att formulera och genomföra forskning
 • och verksamhetsutveckling
 • Utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning i symmetrisk och komplementär ansats.
 • Stärka både utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolor och lärosäten - inbegripet
 • lärarutbildning och studenters medverkan
 • Skapa mötesplatser och hållbara strukturer för att sprida och förankra praktiknära forskningsprojekt

Exempel på aktiviteter inom ULF-verksamheten:

 • Etablering av en samverkansorganisation – regionalt samverkansråd
 • Utlysningar av FoU-medel för praktiknära forskning – genomförande av FoU-projekt i samverkan mellan huvudmän och LTU
 • Examensarbeten i samverkan
 • FoU-seminarier
 • FoU-konferens