Hoppa till innehållet

Seminarieserier och erfarenhetsutbyte

Vi ser att det finns behov att skapa en långsiktig struktur på regional nivå för en mötesplats där erfarenheter kan delas mellan universitet och huvudmän. Därför kommer under 2020 en länsövergripande seminarieserie att starta. Seminarierna kommer att hållas vid Vetenskapens hus i Luleå och kommer att vända sig verksamma inom förskola och skola samt lärarutbildare och forskare och syftar till erfarenhetsutbyte om forskning och verksamhetsutveckling. Det kommer att finnas en programgrupp för seminarieserien med representanter från LTU och huvudmän.