Hoppa till innehållet
Ge en gåva

Ge en gåva

Publicerad: 13 oktober 2021

När Luleå tekniska universitet tar avstamp från 50 framgångsrika år in i framtiden gör vi det genom att med din och andras hjälp utveckla Luleå tekniska universitets jubileumsfond. Där skapas samhällsnytta genom att små och stora gåvor och donationer skapar utrymme för idéer och lösningar som går utöver det vanliga.

Jubileumsfonden ska möjliggöra projekt som tar sig an stora samhällsutmaningar på nyskapande sätt. Satsningar som kan vara svårplacerade i traditionell finansiering men som har en styrka i nyttjandet av universitetets kunskapsbredd och kultur av samverkan mellan ämnen och länder, och med näringsliv och samhälle. Satsningar för en hållbar framtid.

Testamente - gör avtryck på framtiden

Att vara med och påverka framtiden är en intressant aspekt att fundera över när du upprättar ditt testamente. Medel som under åren har testamenterats till universitetet har varit ovärderliga för forskning och kreativa satsningar. Genom ditt testamente kan du göra ett avtryck för framtiden, antingen genom att stödja Jubileumsfonden eller på andra sätt. För att säkerställa att din vilja verkställs som önskat är det bäst att rådfråga en jurist. 

Har du en bouppteckning där Luleå tekniska universitet är förmånstagare, kontakta oss så

Ge som företag

Vill du som företag hjälpa oss att skapa en hållbar framtid? Kontakta oss så tar vi reda på hur vår relation kan utvecklas och göra nytta.

Skattebefriad aktieutdelning

Genom att skänka aktieutdelning till Jubileumsfonden eller annan mottagare ökar du värdet på din gåva. Normalt är skatten på aktieutdelningar 30 procent. Detta innebär att du genom att skänka din aktieutdelning direkt ökar gåvans värde med motsvarande procent. Möjligheten att skänka aktieutdelning gäller både den som äger aktier i ett börsnoterat bolag och för dig som delägare i ett fåmansbolag.

Viktigt att tänka på:

  • Att du i god tid innan bolagsstämman, när företaget fattar beslut om kommande utdelning, har registrerat din vilja om kommande utdelning.
  • Upprätta ett gåvobrev som bevis för att transaktionen ska äga rum. Vi hjälper dig gärna med mall som du därefter lämnar till din bank eller kapitalförvaltare. Kopia skickas till Luleå tekniska universitet.
  • Efter att din donation har registrerats får både du och Luleå tekniska universitet en bekräftelse från banken. Spara detta underlag till din deklaration.

Vill du veta mer kontakta oss eller din bank/förvaltare så hjälper vi dig vidare.

Stiftelse – en långsiktig möjliggörare

Luleå tekniska universitet förvaltar flera stiftelser som stödjer universitetets olika verksamhetsområden. Om du planerar att långsiktigt stötta vårt universitet kan du antingen välja att stötta Jubileumsfonden eller någon av våra befintliga stiftelser. Vill du bilda en egen stiftelse, kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information om regelverket.

Är du boende i utlandet och vill bidra?

Reglerna för gåvor från utlandet kan variera beroende på ditt hemland. Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lösning som kan passa just dina förutsättningar.