Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman

Forskning som förändrar

Luleå tekniska universitet har forskningsresultat som med stor genomslagskraft skapar ny kunskap, spännande innovationer och konkret samhällsnytta. Universitetet samverkar kreativt och framgångsrikt med många aktörer i samhället och näringslivet, både i Sverige och andra länder.

Luleå tekniska universitet integrerar expertis inom teknik, konst och människa, det ger intressanta möten som gynnar problemlösning i komplexa frågor. Det är viktigt för att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av attraktiva och hållbara samhällen, nu och i framtiden. Vi har även en lång tradition av att samverka med stora och små bolag och offentlig verksamhet i tillämpad forskning vilket resulterar i goda relationer och snabb implementering i verkligheten.

Inom flera områden är universitetet nationellt och internationellt ledande och stärker kontinuerligt sin position. Nedan presenterar vi exempel på framsteg inom forskning.

Ljudkonst i samspel med naturen

Få musiker har skapat musik i direkt interaktion med omgivningarna, men det gjorde forskare i projektet Invisible Sounds när de besökte Piteå hamn i jakt på ljud som inte går att uppfatta med blotta örat.

Jämnare ljudnivå kan kräva lagstiftning

Skillnader i upplevd ljudnivå i radio och tv där reklamlåtar ofta är starkare, har länge varit ett problem. Förklaringen är ett ständigt accelererande krig om ljudnivåer där reklam- och skivbolag vill låta starkare än konkurrerande ljudintryck.

Nytt filtermaterial tar bort komplexa föroreningar

Forskare i avfallsteknik har tillsammans med det svenska företaget Geogen produktion AB och det litauiska företaget Rekin utvecklat teknik och utrustning för produktion av nytt filtermaterial för borttagning av komplexa föroreningar från lösningar.

Skogens rester blir gruvans guld

Tillsammans med Sveaskog och gruvföretaget Boliden har universitetet undersökt möjligheten att använda miljövänlig skogsråvara för att skilja värdemineral från gråberg i sina anrikningsprocesser.

Digitaliserade affärsmodeller minskar energi- och resursförbrukningen

En studie genomförd av forskare i entreprenörskap och innovation visar att företag genom att använda ett livscykelperspektiv kan uppnå hållbara fördelar för att optimera användning och drift, leverans av tjänster, underhåll och återvinning.

Effektivare transporter när lastbilar tar mer last

Med hjälp av varmformning går det åt mindre material jämfört med att använda vanligt stål och varmformat stål ger dessutom lättare lastbilar.

CT- skanning utvecklar sågverksindustrin

En CT-teknik som forskare i träteknik studerat i flera års tid, har nu introducerats i sågverksindustrin.

Sensor kan generera elektricitet från rörelser

Tribologiforskare har utvecklat en självförsörjande sensor som kan generera elektricitet från olika typer av rörelser och vibrationer. Metoden kan användas för elproduktion med hjälp av så kallade triboelektriska nanogeneratorer (TENG).

Forskning om korttidsvård ledde till förändringar

Forskningsresultat från forskare i arbetsterapi har omsatts och utformats till utbildning för all korttidsvårdspersonal i Luleå kommun. Forskningen hade fokus på par som nyttjar kommunal korttidsvård.

Utvecklar en modell för simulering av fallolyckor

Inom ramen för projektet BAHRT har forskare inom fysioterapi och reglerteknik utvecklat en matematisk modell gällande människans balanskontroll.

Kvinnor får andra hjärtinfarkten snabbare än män

Enligt en doktorsavhandling i omvårdnad har kvinnor dels fler riskfaktorer för hjärtinfarkt och dels får de sin andra hjärtinfarkt med betydligt kortare tidsintervall än män.