Hoppa till innehållet

Några möjliggörare

Ända sedan starten har Luleå tekniska universitet fått förmånen att ta emot flera gåvor och donationer. Varje stöd, stort som litet, gör avgörande nytta i forskning och utbildning. Gåvor och donationer är ett förtroende som vi förvaltar väl och skapar samhällsnytta av.

Sven Thysell

Elsa och Sven Thysell

Elsa och Sven Thysells stiftelse för forskning i konstruktionsteknik bildades 2002 och har med början 2005 årligen vid 11 tillfällen hittills totalt delat ut mer än 3 miljoner kronor till forskning vid Luleå tekniska universitet.
 
Sven Thysell säger 2013 i en skrift från LTU: ”Under åren har som sagt min känsla för Norrbotten stärkts och jag vill väldigt gärna verka för att länet skall utvecklas på alla områden. … Jag tror det är viktigt att vi nyttjar och vidareförädlar den mångfald av norrbottniska produkter som finns

Sven Thysell har gått ur tiden

En stor vän av Luleå tekniska universitet har gått ur tiden. Sven Thysell, född 1916, avled på natten mot den 27 maj 2020. Han har genom Elsa och Sven Thysells stiftelse donerat stora belopp till universitetet genom åren.

Läs Universitets minnesartikel nedan:

Rune Andersson

Rune Andersson

Rune Andersson är donator och instiftare av Rune Anderssons jubileumsstiftelse. Han kom till dåvarande Högskolan Luleå som den först anställde 1971, efter civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg. Han inledde sin karriär med att bygga upp det som kom att bli Luleå tekniska universitet. Han driver idag företagsgruppen Mellby Gård, en koncern bestående av bolag inom industri och handel.

Rune Anderssons jubileumsstiftelse vill skapa möjligheter för studenter vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling (exempelvis BRIK-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina men även andra länder med snabb ekonomisk tillväxt).

Ceasar & Ragnhild Wiberg

Caesar och Ragnhild Wiberg

Tack vare en donation från Caesar och Ragnhild Wiberg kunde den återuppbyggda Wibergsgården invigas i oktober 1992 på dess nuvarande plats. Gården har betydligt äldre anor med sitt ursprung från Sjulnäs i Piteå kommun. I skattlängden från år 1665 omnämns hemmanet som gården då tillhörde.

Rut och Sten Brand

Rut och Sten Brand

Stiftelsen Rut och Sten Brands fond instiftades 1997 i syfte att främja bergteknik vid Luleå tekniska universitet. Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja det vetenskapliga området bergteknik med bergmekanik vid Luleå tekniska universitet främst genom stipendier och bidrag för- teknologers stidieresor- kursutveckling- lärares fortbildning. Totalt har 18,5 mkr donerats av makarna Brand. 

Sten Brand hade en lång bakgrund inom gruvindustrin och var bland annat ansvarig för tillsynen av arbetsmiljön i norrbottniska gruvor mellan 1974 och 1987. Efter sin pension 1987 blev Sten Brand mer och mer engagerad vid universitetet, och höll bland annat kurser i mineralteknik. Sten Brand gick bort år 2017 och hans maka Rut Brand, som var initiativtagare till fonden, avled 2009.