vattendroppe

Hållbarhet

Luleå tekniska universitet vill bidra till ett mer attraktivt och hållbart samhälle genom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Många av våra forskningsämnen berör olika aspekter av hållbar utveckling, som materialåtervinning, förvaltning av naturresurser, hållbar stadsutveckling och avfallshantering. Hållbarhet genomsyrar också vårt arbete med att utveckla Sveriges bästa studentmiljö.

Miljonsatsning på forskning om fossilfri ståltillverkning

Foto: Ted Karlsson

Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

Foto: Pixabay

Östersjön visar vägen för världshaven

Foto: Melina Granberg

Konstgjorda glaciärer ska minska vattenbristen i norra Indien

Foto: Luleå tekniska universitet

”Jag brinner för miljöfrågor och vill arbeta för ett hållbart samhälle”

Foto: R Renberg

"Att förbättra miljön är en stark drivkraft"

Tintin Tingrot, hållbar energiteknik

Tintin Tingrot LTU

Förnybar energi

Förnybar energi

Hållbara transporter

Hållbara transporter

Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande