vattendroppe

Hållbarhet

Luleå tekniska universitet vill bidra till ett mer attraktivt och hållbart samhälle genom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Många av våra forskningsämnen berör olika aspekter av hållbar utveckling, som materialåtervinning, förvaltning av naturresurser, hållbar stadsutveckling och avfallshantering. Hållbarhet genomsyrar också vårt arbete med att utveckla Sveriges bästa studentmiljö.

Försöker rena PFAS-förorenad jord direkt i fält

Ivan Carabante, forskare inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Miljonsatsning på forskning om fossilfri ståltillverkning

Foto: Ted Karlsson

Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

Foto: Pixabay

”Jag brinner för miljöfrågor och vill arbeta för ett hållbart samhälle”

Andreas Rehn, civilingenjör naturresursteknik

Foto: R Renberg

Förnybar energi

Förnybar energi

Hållbara transporter

Hållbara transporter

Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande