Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

15 okt. 2019, 14:30 - 16:00
Luleå, Luleå tekniska universitet, A3101c
Svenska
Publicerad: 5 september 2019

Nyligen lanserades en forskningsrapport om hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas, spridas och användas inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Studien baseras på praktiska exempel från Sverige, som bland annat omfattar appar, webbutbildningar och digitala processtöd. Rapporten är författad av Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, i dialog med verktygsutvecklare i hela landet. Vid seminariet presenterar hon studiens resultat och några exempel på verktyg, tillsammans med Paula Wennberg från Gender Contact Point/Gender Smart Arena som bland annat utvecklat Genusappen.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs via denna länk 

GCP.jpg
GSA.jpg

Taggar