Hoppa till innehållet
Forskning hållbarhet

Forskning inom hållbarhet

”Vår forskning ska bidra till långsiktiga lösningar på dagens och framtidens utmaningar genom utveckling av innovativa tekniker och metoder.”

I universitetets hållbarhetspolicy framgår det att universitetet ska vara en föregångare i arbetet för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Detta uppnås genom att hållbar utveckling är en naturlig och integrerad del i universitetets forskning och samverkan med det omgivande samhället. 

Minddig
Vill locka fler till norra Sverige

Med de enorma investeringarna och industrisatsningarna i norra Sverige följer ett stort behov av att rekrytera personal. Nu lanseras en digital plattform, MindDig, för att skapa ett nationellt och internationellt intresse för jobbmöjligheterna och utvecklingen i norr.

Lastbilskonvojer kör över gamla bron i Kalix Foto: Sofia Stridsman
Uttjänt bro i forskningens tjänst

Den gamla Kalixbron från 1957 får ett andra liv som forskningsobjekt vid Luleå tekniska universitet, både före och efter rivning/nedmontering. Byggandet av den nya bron påbörjades 2019 och den öppnades för trafik vid årsskiftet 2021-22.