Hoppa till innehållet
Forskning hållbarhet

Forskning inom hållbarhet

”Vår forskning ska bidra till långsiktiga lösningar på dagens och framtidens utmaningar genom utveckling av innovativa tekniker och metoder.”

I universitetets hållbarhetspolicy framgår det att universitetet ska vara en föregångare i arbetet för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Detta uppnås genom att hållbar utveckling är en naturlig och integrerad del i universitetets forskning och samverkan med det omgivande samhället. 

SUN - grön omställning
Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

I norra Sverige finns malm, skog och vatten. Naturresurser som behövs för en industriell omställning. Men här ställs också intressekonflikterna kopplade till naturresursutvinning på sin spets.

SUN - grön omställning
”Det handlar om att designa produkter som håller för evigt”

Slit och släng-eran är förbi, redan när produkten tas fram. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi nu inom en av våra framtidssatsningar särskilt på hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi utnyttjar digitaliseringens fördelar, två viktiga pusselbitar för att lyckas med den gröna omställningen.