Hoppa till innehållet
Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Luleå tekniska universitets hållbarhetsarbete utgår från vår vision att forma framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat samt att med utgångspunkt i den arktiska regionen skapa global samhällsnytta.

Universitetets hållbarhetspolicy och mål för hållbar utveckling utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att kunna mäta och följa upp hur väl universitetet uppfyller de mål som satts upp pågår arbete för att koppla utbildningsprogram och forskning till de globala målen. 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.