Hoppa till innehållet

Hållbarhet i fokus när forskarskolan drog igång på allvar

Publicerad: 12 oktober 2021

För snart ett år sedan invigdes ett av Luleå tekniska universitets nya framtidsområden, Creaternity. Inom Creaternity ryms ett 100-tal forskare från 25 olika forskningsämnen med det gemensamma målet att nyttja digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material, effektivt energianvändande och, genom det, ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Nu har Creaternitys forskarskola haft sin digitala kick-off och forskningsprojekten är officiellt igång.

När Creaternity utlyste doktorandtjänster till sina 12 forskningsprojekt fick de cirka 1 000 sökande från olika delar av världen. Nu har de antagit 13 doktorander som kommer att jobba inom ett brett spektrum av ämnen: från effektivare batterier, fiberkompositer till återvinning av rymdskrot och nya affärsmodeller. I sina forskningsprojekt jobbar doktoranderna även tillsammans med företag som ABB, Gestamp HardTech, Komatsu Forest och Volvo CE för att forskningen ska omvandlas till praktisk nytta i så hög grad som möjligt.

Under kick-off:en fick deltagarna presentera sig själva och sina projekt för varandra. De fick också uppgiften att knyta FN:s globala mål (se nedan) mot sina respektive forskningsprojekt, och utvärdera vilka av målen som just deras projekt ska jobba mot. Under hösten kommer doktoranderna att gå en hållbarhetskurs för att ytterligare jobba igenom de globala målen i sina projekt. Kursen är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.

– Det har varit en givande dag och det är så roligt att äntligen träffa våra doktorander som kommer från olika länder och skilda ämnesområden. Kul att de nu är här och ska realisera det som planerats, tillsammans med sina team. Det är ett imponerande gäng, säger Anna Öhrwall Rönnbäck som leder forskarskolan tillsammans med Johan Carlson.

Dessa projekt är nu igång med sammanlagt 13 doktorander inom Creaternitys forskarskola:

  1. Sustainable solid-state lithium-ion batteries
  2. Additively manufactured materials using ultrasound (QCAM)
  3. Waste recycling in infrastructure development and industry
  4. Sustainable energy efficient hybrid composites (SEEDS)
  5. Modularity-based business models enabled by digitalisation
  6. Circular nuclear energy through advanced materials research
  7. Space debris: reuse of satellite material
  8. Additive manufactured products – toward a digital twin
  9. Norrland Eco-Concrete - Using wood production ash for ecological concrete
  10. Energy and nutrient local food production (ENSYM)

Framöver är planen att söka ytterligare finansiering för fler projekt inom Creaternitys forskarskola och utlysa en ny omgång doktorandtjänster under våren 2022.