Hoppa till innehållet
Undervisning

Utbildningar inom hållbarhet

”Våra studenter ske ges kunskapen för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling samt uppmuntras till att verka för en hållbar utveckling i sin framtida yrkesverksamhet.”

I universitetets hållbarhetspolicy framgår det att universitetet ska vara en föregångare i arbetet för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Detta uppnås genom att hållbar utveckling är en naturlig och integrerad del i universitetets utbildningar och samverkan med det omgivande samhället. 

Foto: Tomas Bergman
Succékväll för studenter om den gröna omställningen

En särskild VIP-kväll för studenter på Luleå tekniska universitet om den gröna omställningen väckte stort intresse och engagemang. 150 studenter kom för att träffa flera av Luleå tekniska universitetets forskare och doktorander, och de hetaste företagen inom den industriella gröna omställningen i Sverige.

FN:s klimatmöte i Bonn
Framtidens experter på miljö- och klimatpolitik

Hösten 2022 startar en ny distansutbildning i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik vid Luleå tekniska universitet. Behovet av framtida kompetens inom området är stort och flera lärare på nya inriktningen tillhör de främsta forskarna inom miljöpolitik i Sverige.

Studenter på bild
Fyra nya industri- och branschnära utbildningar med inriktning mot hållbarhet

Luleå tekniska universitet startar hösten 2022 tre nya civilingenjörsutbildningar och en ny kandidatutbildning med hållbarhetsinriktning. Samtliga utbildningar har ett nära samarbete med industrier, branscher och företag redan första läsåret. Det handlar om aktörer inom den gröna omställningen där universitetet har en viktig roll för den framtida kompetensförsörjningen.

Minddig
Vill locka fler till norra Sverige

Med de enorma investeringarna och industrisatsningarna i norra Sverige följer ett stort behov av att rekrytera personal. Nu lanseras en digital plattform, MindDig, för att skapa ett nationellt och internationellt intresse för jobbmöjligheterna och utvecklingen i norr.

Från film energiteknikprogrammet
Följ Thule och Maja under och efter studierna

Article lead: Maja Stenström är student på civilingenjör hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Thule Brahed är tidigare student på LTU och arbetar som Energisamordnare på företaget Norconsult. Här berättar de om utbildningen och sitt intresse för miljön.