Hoppa till innehållet
Studenter som studerar i B-huset Foto: Petra Älvstrand

Vårt hållbarhetsarbete

Universitetets arbete för att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan består framför allt av att minska direkta och indirekta utsläpp till luft och vatten, minimera avfall och öka återbruk samt att spara energi.

I universitetets mål och handlingsplan för hållbar utveckling har följande områden pekats ut som särskilt viktiga för oss att arbeta med de kommande åren kopplat till miljö- och klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

  • Hållbart resande för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg. 
  • Hållbar resursanvändning genom exempelvis återvinning och återbruk samt upphandling.
  • Effektivt lokalnyttjande för att bland annat minska energriförbrukningen.