Luleå tekniska universitets initiativ för nyanlända

Den senaste tiden av flyktingströmmar till Norrbotten gör att hela regionen står för stora utmaningar och möjligheter. Tillsammans med andra aktörer såsom myndigheter, kommuner, privata näringslivet och föreningar kan vi genom samverkan skapa större förutsättningar för de nyanlända att integreras i samhället. Nyanlända som tidigt integreras i samhället har större förutsättningar att etablera sig i regionen när de fått uppehållstillstånd.

Universitetet har en viktig roll för att ta tillvara och fortbilda den kompetens som de nyanlända besitter. Ett sätt är utveckla antagningsprocessen för målgruppen genom att utveckla bedömningen av reell kompetens och tillgodoräknande av tidigare meriter, formella och icke formella, samt att erbjuda praktik till nyanlända som fått uppehållstillstånd.