Luleå tekniska universitets initiativ för nyanlända

Den senaste tiden av flyktingströmmar till Norrbotten gör att hela regionen står för stora utmaningar och möjligheter. Tillsammans med andra aktörer såsom myndigheter, kommuner, privata näringslivet och föreningar kan vi genom samverkan skapa större förutsättningar för de nyanlända att integreras i samhället. Nyanlända som tidigt integreras i samhället har större förutsättningar att etablera sig i regionen när de fått uppehållstillstånd.

Universitetet har en viktig roll för att ta tillvara och fortbilda den kompetens som de nyanlända besitter. Ett sätt är utveckla antagningsprocessen för målgruppen genom att utveckla bedömningen av reell kompetens och tillgodoräknande av tidigare meriter, formella och icke formella, samt att erbjuda praktik till nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Sidansvarig och kontakt: Susanne Ljunghager

Publicerad: 4 april 2016

Uppdaterad: 23 augusti 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017