Hoppa till innehållet

Jämställt universitet

Målet med Luleå tekniska universitets jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla områden i samhället. Denna strategi kallas jämställdhetsintegrering.

I syfte att möjliggöra Luleå tekniska universitets vision för år 2030 har rektor beslutat om strategisk satsning, LTU – Sveriges mest jämställda lärosäte, för att bidra till attraktiva och jämställda utbildningar och branscher. Satsningen ska även bidra till genusmedveten rekrytering och jämställd karriärutveckling på lärosätet. 

Jämställdhetsintegrering
Webbaserad utbildning i jämställdhetsintegrering

"Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter" ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Digitalt 3.jpg
Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

I två forskningsrapporter utforskas hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering utformas, sprids och används i organisationer och samhälle. Rapporterna baseras på praktiska exempel från Sverige, i form av digitala appar, tester, processtöd, utbildningar m.m.

Jämställdhet
Jämställdhet i våra programutbildningar och generella forskarutbildningskurser

Universitetet har beslutat att undervisning om och lärande mål för jämställdhet ska införas i samtliga programutbildningar vid lärosätet.