Hoppa till innehållet

Hållplatser inom rekrytering

Sedan 2013 har universitetet arbetat utifrån hållplatser i rekrytering.

Modellen kom till i projektet Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU som genomfördes under 2012-2013 i samverkan mellan genusforskare och kompetensförsörjningsprocessens aktörer vid universitetet.

Hållplatserna visualiserar och konkretiserar rekryteringsprocessen i ett flöde från det att en rekrytering planeras till dess en person anställs, och belyser de frågor som rekryteringsgruppen bör ställa sig i rekryteringens olika faser för att arbeta genusmedvetet. Vid varje hållplats i processen uppmuntras rekryteringsgruppen att stanna upp och reflektera innan viktiga beslut fattas.

Hållplatsmodellen kan tillämpas i samtliga rekryteringar såväl inom akademin som i verksamhetsstödet, och det är rekryterande chef som ansvarar för att detta sker i alla rekryteringar förutom rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare, där den HR-specialist som sitter med i rekryteringsgruppen tillser att modellen tillämpas.

Hållplatser inom rekrytering