Hoppa till innehållet

Hållplatser inom rekrytering

Universitetet arbetar sedan 2013 med integrerade hållplatser* för en genusmedveten och hållbar kompetensförsörjningsprocess.

* Begreppet hållplatser etablerades i projektet Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU. Ett projekt som genomfördes under 2012-2013 i vilket genusforskare arbetade tillsammans med kompetensförsörjningsprocessens aktörer vid universitetet.  Tanken med metaforen är en plats att stanna upp för att uppmärksamma kritiska moment i rekryteringsförfarandet som kräver eftertanke, bör diskuteras, utvecklas och förbättras för en mer genusmedveten process. En modell skissades upp för att konkretisera rekryteringsprocessen för akademiska rekryteringar. Modellen har därefter anpassats och tillämpas vid andra rekryteringar samt även av externa företag.

Hållplatser inom rekrytering