Hoppa till innehållet
Studenter på Regnbågsallen en vinterdag

Handlingsplan

Under perioden 2016 - 2019 har alla svenska lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Lärosätena ska ta fram en plan för arbetet och sedan implementera planens aktiviteter i den befintliga verksamheten. Den här treårsperioden ska ses som en uppstartsfas i ett långsiktigt arbete.