Hoppa till innehållet
Studenter på Regnbågsallen en vinterdag Foto: Tomas Bergman

Plan för jämställdhetsintegrering

Universitetet ska på uppdrag av regeringen fortsätta sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Under kommande två-årsperiod kommer universitetet genomföra stora satsningar inom jämställdhetsområdet. En plan för jämställdhetsintegrering har tagits fram med syfte att konkretisera och tydliggöra hur universitetet arbetar med jämställdhetsintegrering samt vilka aktiviteter som kommer ges särskilt fokus.

Kompletteringar och revideringar till befintlig plan kan komma att göras kontinuerligt.