Hoppa till innehållet
Jämställdhet

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om jämställdhet? Här kan du ta del av information, statistik och forskning.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Integrering av jämställdhet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska in på centrala dagordningar i verksamheten, och inte finnas som sidospår i form av särskilda råd eller enskilda samordnare. Offentligt styrd verksamhet ska vara rättvis, likvärdigt fördelad och av samma kvalitet för alla oavsett kön.

Varför jämställdhet?

Jämställdhet i högskolan är en viktig byggsten i arbetet för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt att nå målet för den högre utbildningen om att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en hög kvalitet och bedrivas effektivt. Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämställda villkor: forskningsfinansiering, löneskillnader, anställningsvillkor, karriärvägar, meriteringssystem, sjukskrivningstal och studieval. 

Ett förhållningssätt och ett klimat som lyfter fram jämställdhet som bärande värde har betydelse i Luleå tekniska universitets strävan mot sin vision om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Här nedan om du klickar på länkarna får du fördjupad kunskap om jämställhet