Hoppa till innehållet
Studenter på Regnbågsallen en vinterdag Foto: Tomas Bergman

Sveriges mest jämställda lärosäte

I syfte att möjliggöra Vision 2030 är LTU Sveriges mest jämställda lärosäte en av de definierade satsningarna för perioden 2022–2023.

Vill stärka jämställdhet i industri och samhälle 

Luleå tekniska universitet ska ta till vara och vidareutveckla goda nationella och internationella exempel som gett bra resultat och stärka rollen som en naturlig och eftertraktad part för näringsliv och samhälle i dessa frågor. Satsningen ska stärka jämställdhet i näringslivet och i samhället och aktiviteter ska utföras tillsammans med våra samverkansparter och andra externa aktörer. 

 

För frågor om den strategiska satsningen, kontakta

Maria Jansson

Maria Jansson, Samverkansstrateg

Telefon: 0920-493005
Organisation: Informationssystem, Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd