Hoppa till innehållet
Grön omställning - Rymdskrot kortbild

Luleå tekniska universitets jubileumsfond - För forskning som möjliggör framtidens hållbara samhälle

Luleå tekniska universitets jubileumsfond bildades i samband med universitetets 50-årsjubileum. Jubileumsfonden utvecklas med stöd från stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer för att ge handlingsutrymme för noga utvalda, nytänkande och djärva satsningar som påverkar komplexa samhällsutmaningar. Vi hoppas att du är en möjliggörare som vill vara med på spännande resor till framtidens hållbara samhällen.

Inom varje dimension av hållbarhet ryms miljoner avgränsade frågor. De globala utmaningarna ser inga gränser. Nedan är några exempel på områden där våra forskare bedömer att Luleå tekniska universitet har störst chans att påverka och där Jubileumsfonden öppnar nya möjligheter.

Medel för möjligheter

Från Jubileumsfonden kan forskare och deras samarbetsparter söka medel för att utveckla idéer och kunskap där flera ämnesområden möts för att ta större språng tillsammans. Luleå tekniska universitets jubileumsfond är öppen för det oväntade där man vågar tänka nytt och forma framtiden. Jubileumskommittén, som bedömer idéer, består av engagerade personer som har ledande ställning i företag, akademi och samhälle.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Pär Johansson

Pär Johansson, Konsult

Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd