Hoppa till innehållet
Birgitta Bergvall–Kåreborn

Rektor bjuder in

Luleå tekniska universitet tar sig an svåra utmaningar, det har vi alltid gjort. Det har lett till att vi är erkända för viktiga bidrag till näringslivets konkurrenskraft och till samhället i stort, både regionalt och i världen. Med jubileumsfonden skapas ytterligare handlingsutrymme på resan till framtidens hållbara samhällen. Det är min starka förhoppning att du vill vara med och bidra.

Tack vare ämnesbredd och framgångsrik erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och extern samverkan skapar vi stor samhällsnytta. Universitetet har omfattande forskningssamarbete med industrin. Det är av stor betydelse för att klara både dagens och morgondagens samhällsutmaningar där industriföretagens utveckling och innovation ofta är avgörande. Luleå tekniska universitet har också nära samverkan med regionala och nationella samhällsaktörer och myndigheter, för att bidra till analyser och lösningar för livskvalitet och hållbarhet.

Vi åtnjuter stort förtroende och bedriver många gemensamma projekt med företag och samhällsaktörer. Det är en bra grund, men tack vare oberoende finansiering kan vi åstadkomma ännu mer, och det är här du kommer in i bilden. Universitetets 50-årsjubileum är startskottet för Luleå tekniska universitets jubileumsfond. Devisen är ”Into the future, into the unknown”, och tillsammans med stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer möjliggör jubileumsfonden utmanande, nytänkande lösningar och innovationer för en hållbar framtid. Jubileumsfonden öppnar möjligheter för kanske avgörande idéer som annars har svårt att hitta sin plattform i regelverk och utlysningar.

Ditt stöd och ditt engagemang kommer att göra skillnad.