Toppbild - ekonomi

Ekonomifrågor

Ekonomienheten har ansvar för de ekonomiadministrativa processerna planering, redovisning, uppföljning och upphandling.

Ekonomi har i uppdrag att se till att den ekonomiska informationen och redovisningen är effektiv, rättvisande och att lagar och regler efterlevs samt att effektivisera universitetets upphandlingsprocess.

I högermenyn hittar du kontaktpersoner för olika områden.