Ekonomifrågor

Ekonomienheten har ansvar för de ekonomiadministrativa processerna planering, redovisning, uppföljning och upphandling.

Ekonomi har i uppdrag att se till att den ekonomiska informationen och redovisningen är effektiv, rättvisande och att lagar och regler efterlevs samt att effektivisera universitetets upphandlingsprocess.

I högermenyn hittar du kontaktpersoner för olika områden.
 

Publicerad: 27 september 2011

Uppdaterad: 5 oktober 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017