Hoppa till innehållet
Penna på ekonomiska dokument Foto: Mostphotos, Elena Elisseeva

För kunder

Betalnings- och bankinformation

Inbetalningar till Luleå tekniska universitet ska göras till olika bankkonton beroende på vad betalningen avser. Betalning från utlandet görs till IBAN/bankkonto. Särskilda regler gäller för medel från EU-kommissionen.

Vid inbetalningar till universitetet är de viktigt att lämna information om vad betalningen avser, t ex faktura- eller projektnummer så att inbetalningen ska kunna bokas till rätt institution/enhet.

Från 1 april 2019 är det lag på att alla nya inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Att skicka kundfakturor elektroniskt är både effektivt och miljövänligt. Statliga myndigheter ska skicka kundfakturor elektroniskt via PEPPOL. Övriga kunder kan få elektronisk kundfaktura eller faktura på papper.

Önskas elektronisk kundfaktura kontakta: ltu-kund@ltu.se

Organisationsnummer: 202100-2841
VAT-nr: SE202100284101
Besöksadress:
Luleå tekniska universitet
Porsön
971 87 Luleå
Telefon:  0920-491000

Inbetalningar inom Sverige

Inbetalningar:  Bankgiro 5050-0495
Betalning via kort på universitets hemsida   
Swish – Allmänna handlingar tex tentamenskopior, Service Point: 123-693 70 72
Swish – Allmänna handlingar tex tentamensfrågor, Arkiv och registratur: 123-441 54 28
Swish – Fjärrlån, Biblioteket:  123-322 90 85
Swish – KKL:  123-159 00 17
Swish - Gymutrustning:  123-461 69 00
Swish - ETS: 123-435 28 94
Swish - Fundraising, gåvor: 123-687 4515

Inbetalningar från Utlandet

Kontonummer:  1281-01-18582
Bankens adress:   
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
103 92 STOCKHOLM
BIC/SWIFT-kod:  DABA SESX
IBAN:  SE24 1200 0000 0128 1011 8582

Inbetalning av medel från EU-kommissionen

Vid inbetalning från EU-kommisionen där universitetet är koordinator och valutakonto används, vänligen kontakta Luleå tekniska universitet, Ekonomi och planering: ltu-kund@ltu.se

Påminnelse och dröjsmålsränta

Avgift som inte betalas inom utsatt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett. Vid skriftlig påminnelse uttas påminnelseavgift. Om inbetalning uteblir överlämnas ärendet till inkassobyrå.