Hoppa till innehållet
Pengar, mynt, ekonomi, pennor Foto: Pixabay

För leverantörer

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Sedan 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. På den här sidan finns information om hur leverantörer kan fakturera Luleå tekniska universitet elektroniskt.

Viktig information – utländskt företag som utför arbete i Sverige

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige. 

Krav på F-skatteregistrering

 • Från den 1 januari 2021 blir svenska utbetalare skyldiga att innehålla skatt (30%) för all ersättning för arbete som utförts i Sverige, om mottagaren inte är registrerad för F-skatt i Sverige.
 • Luleå tekniska universitet kräver att utländska företag som utför och fortsatt vill utföra arbete för universitetet, omgående registrerar sig för F-skatt.

Fakturakrav

 • Uppgift om att F-skatteregistrering i Sverige finns. Exempel: ”Registrerad för F-skatt i Sverige”.
 • Registreringsnummer kopplat till F-skatteregistrering i Sverige anges.
 • Utförlig redovisning av utfört arbete, inklusive information om vilket arbete som utförts, antal nedlagda timmar, datum för utförande samt kostnad för arbetstimmar anges.
 • Utförlig redovisning av material/varor som ingår i fakturerat belopp anges.

Konsekvens om F-skatteregistrering inte finns

 • Om uppgift gällande F-skatteregistrering saknas eller om det inte finns en F-skatteregistrering i Sverige blir Luleå tekniska universitet skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige. Full betalning av fakturan kommer därmed inte att göras vid utbetalningstillfället. Detta kan undvikas genom att du registrerar ditt företag för F-skatt.
 • På Skatteverkets sida hittar ni ytterligare information samt information om hur du registrerar ditt företag i Sverige:
  Information for non-Swedish enterprises 
  Skatteverket Registering a Business