Välkommen till Grants Office!

Vi hjälper universitetets forskare att hitta extern finansiering och erbjuder:

  • Strategisk planering för finansiering på internationell, nationell och regional nivå
  • Hjälp att hitta finansieringsmöjligheter för specifika forskningsprojekt
  • Support under ansökningsfasen, inklusive budgetfrågor
  • Seminarier och workshops om externa finansieringsmöjligheter
  • Kurs i forskningsfinansiering för doktorander och övrig personal

Vårt kompetensområde omfattar:

  • EU: s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020
  • ​Nationella program inom VINNOVA, VR, FORMAS, FORTE m.fl.
  • Regionala program som europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), europeiska socialfonden (ESF), territoriellt samarbete (Interreg, Bothnia Atlantica, Nord, Kolarctic m.fl.)

Chef för Grants office

Jenny Kajberg

Jenny Kajberg, Chef GO, Specialist-forskningsfinansiering

Telefon: 0920-493384
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd

Personal på Grants office

Ekaterina Osipova

Ekaterina Osipova, Specialist - Forskningsfinansiering

Telefon: 0920-491463
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd
Evelina Brännvall

Evelina Brännvall, Specialist - Forskningsfinansiering

Telefon: 0920-493004
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd
Margareta Bäckström Lindgren

Margareta Bäckström Lindgren, Specialist - Forskningsfinansiering

Telefon: 0920-493502
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd
Sari Saarela

Sari Saarela, Specialist - Forskningsfinansiering

Telefon: 0920-493948
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd
Åsa Hersinger

Åsa Hersinger, Specialist - Forskningsfinansiering

Telefon: 0920-491317
Organisation: Externfinansiering, Verksamhetsstöd