Kris och journummer

Vid akut nödsituation ring 112

Journummer vid krissituation är: 0920-49 39 29