Kris och journummer

Vid akut nödsituation ring 112

Journummer vid krissituation är: 0920-49 39 29

Återsamlingsplatser

Återsamlingsplatser på Luleå universitetsområde
Återsamlingsplatser på Luleå universitetsområde