Sarah Fahlesson, student och Karl Andersson,LTU och projektledare för NIMO-projektet

Arkitektur för mobila tjänster

Publicerad: 4 juni 2012

Ett halvdagsseminarium hölls på LTU Skellefteå där Skellefteå kommuns varumärke och arkitektur för mobila tjänster presenterades. Forskare från LTU presenterade nyheter från NIMO-projektet där arbetet med utveckling av mobila och interaktiva tjänster nu kommit en bra bit på väg.

Karl Andersson, projektledare för NIMO-projektet, presenterade nyheter inom projektet. Företagssamverkan och examensarbeten ingår i projekt NIMO vilket har lett till att LTU hösten 2013 startar utbildningen Mobil applikationsutveckling 120 hp.  Sarah Fahlesson, student på LTU Skellefteå har gjort sitt examensarbete på Tieto, där hon arbetat med att överföra en existerande ursprunglig Android applikation till webb applikation. Dessutom har flera papers  publicerats och konferensbidrag skickats in.

NIMO projektet är ett 3-årigt gränsregionalt EU-projekt där forskare från Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet och Lapin Yliopisto, Rovaniemi samverkar  för att skapa en stark nordisk plattform för utveckling av mobila och interaktiva tjänster.

Dan Johansson och Per Dinborn
Dan Johansson, NIMO projektet, LTU och Per Dinborn, Skellefteå kommun

Dan Johansson, forskare på LTU gav exempel på projekt under NIMO-paraplyet. Han har jobbat med applikationsmobilitet vilket innebär att arbetet automatiskt ska kunna flyttas mellan olika enheter.    

- Tekniken fungerar bra i nuläget, men det finns ytterligare utmaningar inom området, säger Dan Johansson. Planerna är att presentera ett förslag till HTML5-baserad arkitektur vid en workshop i USA i höst.

Hello Future
Olaf Schneider och Jonas Persson, Hello Future

Skellefteå kommun utvecklar tillsammans med Hello Future ett mobilt ramverk i html5 för att undvika app-utveckling men ändå kunna leverera en mängd tjänster på mobila enheter. Jonas Persson, Hello Future berättade om arkitekturen och tänket bakom projektet "Mitt Skellefteå" som är Enkelt - Flexibelt - Öppet. Vi jobbar efter att få Skellefteå kommun ner i fickan 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Skellefteå app
Skellefteå app

Tillsammans med fenomenet öppen data-direktivet som säger att statliga och kommunala verksamheter ska öppna upp sina data till att nyttjas av medborgarna, bygger vi för att öka självservice, medborgarnytta och en mobil kontaktkanal för framtiden, säger Per Dinborn, Skellefteå kommun. Han välkomnar Sarah Fahlessons examensarbete.  Hon har verkligen krattat manegen för kommunens arbete säger Per.

Skellefteå kommun arbetar med "En väg in" och Per räknar med att kommunens nya app kommer att publiceras vid skolstarten.

Josefin Lassinanti
Josefin Lassinanti, doktorand, Luleå tekniska universitet

Josefin Lassinanti, doktorand på Informatik, Luleå tekniska universitet forskar på samarbetet mellan IT och människa och presenterade bakgrunden till "Öppen data".