Dan Johansson

Dan Johansson licentierar i Mobila system

Publicerad: 26 november 2012

I sin forskning har Dan utforskat och vidareutvecklat konceptet applikationsmobilitet, att flytta datorprogram (applikationer) mellan olika enheter under tiden de exekveras. Forskningsfrågorna rör arkitekturer för applikationsmobilitet, möjligheter för applikationen att anpassa sig till nya enheter och datormiljöer samt fördjupningar i själva konceptet applikationsmobilitet. Kontextmedvetenhet (systemets förmåga att förstå användningssituationen) används som ett stöd för att uppnå god prestanda.

Becker_Andersson_Ahlund_Johansson.JPG
Christian Becker, Karl Andersson, Christer Åhlund och Dan Johansson

Diskussionsledare Professor Christian Becker, University of Mannheim, Tyskland

Biträdande handledare Universitetslektor Karl Andersson, Luleå tekniska universitet

Huvudhandledare, Docent Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet

Doktorand Dan Johansson, Licentiat, Luleå tekniska universitet