Hoppa till innehållet

Elflyg i norr kan snart bli verklighet

Publicerad: 21 oktober 2021

Elektrifierat flyg som knyter samman städer i norra Sverige, Finland och Norge kan bli realitet inom en snar framtid. Än saknas vissa komponenter men de tekniska förutsättningarna finns redan i dag visar forskning från Luleå tekniska universitet.

− Vi har tittat på restider för flyg mellan städerna i norra Sverige och det har visat sig vara möjligt att trafikera kortare sträckor med elektriska flygplan. De tekniska förutsättningarna finns för att elektrifierat flyg kan komma i kommersiellt bruk redan inom några år. Om det är ekonomiskt lönsamt eller ej kan jag dock inte bedöma i nuläget, säger Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Förstärkning av elnätet viktig faktor

För att elektrifierade flygplan ska kunna tas i drift behövs olika former av investeringar, till exempel installationer för laddning av planen samt en förstärkning av det befintliga elnätet. Mer omfattande studier från elnätsbolagen krävs också för att kunna bedöma exakt vilka investeringar som är nödvändiga.

− Vi har dock, baserat på hur distributionsnäten ser ut och en uppskattning av effektbehovet, kommit fram till slutsatsen att det räcker med en eller två distributionstransformatorer och möjligen en mellanspänningskabel. Kostnaderna för detta är inte försumbara, men inte så stora att det kommer att bli ett hinder, menar Math Bollen.

Utveckling av mer energieffektiva batterier krävs

Det som framför allt sätter gränser för elflyg är vikten och storleken på batterierna som ska driva planen. Vid flygningar längre än 200 kilometer behövs det så mycket batterier att det inte kommer finnas utrymme kvar på planen för frakt eller passagerare.

− För att kunna flyga elektriskt mellan exempelvis Stockholm och Skellefteå kommer det krävas en rejäl utveckling på batterisidan. En annan sak som är väldigt viktigt att ta med i bedömningen är att elen som används för att flyga ska genereras någonstans och att den då inte kan användas för något annat. Det måste säkerställas att koldioxidutsläppet av den så kallade marginalproduktionen är låg. Blir det kolkraft som marginalproduktion så kommer en satsning på elflyg inte att hjälpa klimatet, säger Math Bollen.

Ett framtida elflyg kan skapa helt nya möjligheter att knyta ihop närliggande områden och städer i de tre ländernas nordliga delar. En utveckling som även kan ge stora miljövinster.

− Tack vare att Sveriges elsystem allt mer baseras på förnyelsebara källor kommer ett framtida eldrivet flyg skapa betydligt mindre miljöpåverkan än dagens flygindustri. Vi räknar även med att utvecklingen av eldrivna flyg kommer leda till mindre plan som trafikerar kortare sträckor, säger Math Bollen.

Påbörjar forskning om elektriska störningar

Nästa tekniska problem som finns kvar att utforska är om elektriska störningar från laddningen kan störa ut känslig utrustning på flygplatserna. Det finns till exempel en risk för att radiostörningar kan förekomma och då bli ett problem för kommunikationen med inkommande flygplan.

− Vi har därför påbörjat ett nytt forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten, där även Skellefteå kommun och Skellefteå flygplats ingår, som kommer att studera dessa störningar i detalj. Det är ett projekt som vi genomför i samarbete med forskare från elektroniksystem på Luleå tekniska universitet, säger Math Bollen. 

Taggar