Hoppa till innehållet

Akademisk högtid 2011

Publicerad: 5 december 2011

Luleå tekniska universitet hade i november sin årliga akademiska högtid där 80 nya doktorer inbjudits till promotion och ett flertal nya professorer och hedersdoktorer installerades. LTU Skellefteå hade i år två professorer som installerades och tre doktorer som promoverades. Den akademiska högtiden utgör själva kulmen på universitetets akademiska verksamhet och kan om man så vill ses som en bekräftelse på universitetets forskningsframgångar det senaste året.

Olle Hagman, professor i Träteknik installerades som professor och ämnesföreträdare i Träproduktutveckling. Christer Åhlund installerades som professor i Mobila system. Han har under året också blivit professor och ämnesföreträdare i Distribuerade datorsystem.

 

Karl Anderssonpromoverades till teknologie doktor i Mobila system. I sin doktorsavhandling presenterade han ett sätt att bygga system som hanterar mobilitet mellan olika typer av trådlösa nätverk utan att användaren märker av en förflyttning.

 

Under året har två av LTUs forskare i Skellefteå försvarat sina doktorsavhandlingar i ämnet Energiteknik. De två forskarna som nu högtidligt promoverats till teknologie doktorer i Energiteknik är Martin Lundmark och Anders Larsson, den senare med avhandlingen ”On high-frequency distortion in low- voltage power systems”