Hoppa till innehållet
Professor Owe Lindgren

Ny datortomograf till träforskningen

Publicerad: 22 oktober 2008

Den nya datortomografen är nu på plats på LTU Skellefteå tack vare finansieringen på 3,5 miljoner kronor från Troëdssonfonden och Sparbanksstiftelsen. Det innebär att vi kommer att kunna fortsätta att vara världsbäst, säger Owe Lindgren, professor i oförstörande provning på trä.

ulla_webb.jpg
Professor Ulla Westermark

Nils och Dorthi Troëdssons Forskningsfond

Troëdsson-fonden svarar för 2,3 miljoner kronor av investeringen och representerades av professor Ulla Westermark  som även invigningstalade.

Troëdssons forskningsfond bidrar till den svenska skogsindustrins utveckling och har sedan starten 1967  delat ut över 90 miljoner kronor till skogs- och industrinäringen.

karlgren_andersson_webb.jpg
Lars Karlgren och Lorentz Andersson

Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen har bidragit med 1,2 miljoner kronor och invigningstalade gjorde ordföranden i Sparbankssstiftelsen Lorentz Andersson. 

Deltog gjorde även Stiftelsens verkställande tjänsteman bankdirektör Lars Karlgren

knapptryckning_webb.jpg
Finansiärerna trycker på knappen

Klara, färdiga, kör

Representanterna för finansiärerna fick äran att trycka på knappen för den första körningen. Tomografen är av samma typ som används för att röntga människor, men anpassningar har gjorts för träforskningens behov.  Den nya tomografen är mycket snabbare än den tidigare och när klimatkammaren är på plats kommer dubbla undersökningar att kunna göras samtidigt.

siemens_webb.jpg
Curt-Lennart Carlsson, Siemens

LTU Skellefteå har röntgat stockar sedan 1995

För 13 år sedan installerades den första datortomografen på LTU Skellefteå. Men redan ett antal år innan dess hade Owe Lindgren med kollegor dragit igång en rad olika forskningsprojekt där man röntgade stockar. Historierna om hur man nattetid forslade trästockar till akutintaget vid sjukhuset i Skellefteå för att låna den röntgenutrustning som fanns där är både många och svulstiga.