Hoppa till innehållet
Projektet NIMO invigdes av LTUs prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund. Bild från vänster: Dan Johansson LTU, Ann-Christin Westerlund Skellefteå kommun, Birgitta Bergvall-Kåreborn LTU, Karl Andersson LTU.

Skellefteå – norra Europas epicentrum för e-tjänster

Publicerad: 25 november 2011

Skellefteå har alltsedan 1960-talet legat i framkant när det gäller IT-lösningar för offentlig sektor. Karl Andersson, forskare vid LTU Skellefteå leder EU-projektet NIMO som beviljats sju miljoner från EUs regionala utvecklingsfond för att skapa en stark nordisk plattform för utveckling av mobila och interaktiva tjänster. Fokus i Skellefteå är mobila e-tjänster där forskarna samarbetar med Skellefteå kommun och den lokala IT-industrin.

E_seminarium.jpg
Föredragshållare: Erling Sjöström, Malin Johansson, Berit Backvid, Tieto, Dan Johansson och Karl Andersson LTU, Fredrik Karlsson Visma Sirius IT, Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU, Per Dinborn, Skellefteå kommun. Saknas gör Ann-Christin Westerlund.

Som en del i uppstarten av projektet bjöd LTU, Skellefteå kommun, Tieto, Visma Sirius IT, Dataföreningen i Norr och DF Skellefteåavdelningen in till ett seminarium om e-tjänster.

- Kunskap, kompetens och entreprenörskap behövs för att vi ska kunna leva upp till epitetet norra Europas epicentrum för e-tjänster, säger Karl Andersson. Förhoppningen är att vi kan skapa en bas för att öka medborgarservicen.

Projektet är det näst största forskningsprojektet inom Interreg IV A Nord.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor vid LTU påpekade vikten av den behovsmotiverade forskningen och ett nära samarbete mellan universitet, samhälle och  företag för att driva utvecklingen framåt.

I Skellefteå  kommun satsar man på att vara mera  innovativa för att bli bättre på e-tjänster och därmed öka sin konkurrenskraft.

- I Skellefteå, med 72.000 invånare i kommunen och glest mellan människorna, är det svårare att delta i medbestämmandeprocessen. Genom att göra e-tjänsterna enkla kan medborgarna påverka vårt samhälle vilket är viktigt för demokratin i kommunen.

För interreg är NIMO det ultimata projektet. Forskning, näringsliv och offentlig sektor, alla har sitt särområde men tillsammans kan vi göra så mycket bättre. EU-pengar är till för att användas och de ska användas till utveckling av regionen, näringslivet, forskning/utbildning och möten mellan människor säger Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande.