Hoppa till innehållet

Skogsindustrins Oscar till forskare vid LTU Skellefteå

Publicerad: 13 augusti 2007

Anders Grönlund, Stig Grundberg och Johan Oja har vid en gala i Wien, öppnad av Österrikes förbundskansler Alfred Gusenbauer, tilldelats den europeiska skogsindustrins mest prestigefyllda pris. De fick motta priset European Innovation Award for Forestry, Wood Technology and Wood Products och EUR 50 000 för 20-års arbete med att ta fram en röntgenstyrd process för måttvärdering av stockar på väg in i sågverken. Processen förväntas fullt implementerad innebära en årlig rationaliseringspotential på 2-3 mrd kronor enkom för den svenska skogsindustrin.

stockrontgen.jpg

Schweighofer Prize 2007 (European Innovation Award for Forestry, Wood Technology and Wood Products) utdelas sedan 2003 vartannat år av Schweighofer Privatstiftung Beteiligungsverwaltung GmbH (SPB). Priset syftar till att uppmärksamma gärningar med en tydlig innovationsprofil i en europeisk dimension och med en industriell potential. 2007 är priset uppdelat i ett stort pris och fyra innovationspriser. Dr. Anders Grönlund, Dr. Stig Grundberg och Dr. Johan Oja vid Luleå Tekniska Universitet Campus Skellefteå är de första svenskarna som får priset. Deras forskningsgrupp tilldelas det stora priset med motiveringen att deras forskning innebär en milstolpe för den europeiska skogs- och träindustrins industriella utveckling.

Anders Grönlund
Anders Grönlund

– Alla skogsmän har drömt om att likt Stålmannen med en röntgenblick kunna avgöra en stocks kvalitet. Nu är det möjligt! Konsekvensen är att sågverken blir effektivare utifrån en ökad råvarueffektivitet. Det ökar lönsamheten i skogindustrin är positivt för miljön, säger Anders
Grönlund, initiativtagare till forskningen för 20 år sedan.

Forskningen bygger på en kombination av traditionell basnäring och ny teknologi i form av en virtuell utvecklingsmiljö. Tekniken består av en s k X-ray log scanner och algoritmer som styr den utifrån vilken typ av stockar som skall processas. Processen är ej patentskyddad. Istället skräddarsys de algoritmer som styr röntgenscannern för varje användare.

En förutsättning för att ta fram algoritmerna har varit den världsunika satsningen på Stambanken, ett
samarbetsprojekt mellan institutionen för Skog-Industri-Marknad Studier (SLU), institutionen för skogsproduktion (SLU), avdelningen för träteknik vid Luleå Högskola och Trätek i Skellefteå.
Syftet med stambanken är att skapa en nationell databas där relevanta egenskaper för ca 200
noggrant utvalda tallstammar från SLU:s skogliga försöksytor dokumenteras. I försöksmetodiken ingår bl.a. datortomografering av stammarnas timmerdel samt provsågning. Stambanken är en av anledningarna till att svenska sågverk är världsledande när det gäller mätning och styrning.
Den prisvinnande processen säljs genom Västeråsföretaget Rema Control. Med mer än ett halvt sekel i branschen och över 4 000 installerade system över hela världen har de den erfarenhet och
kompetens inom sågverksindustrin som behövs för att kunna lansera processen internationellt.

– Tekniken kommer att finnas i alla sågverk inom ett par år. Nyckeln till svenska konkurrentfördelar är att vi gärna prioriterar kunskapen framför själva tekniken. I t ex Kanada har man av tradition prioriterat produktionshastighet framför råvarueffektivitet, men även där ökar miljömedvetandet och därmed intresset för vår teknik, säger Rema-VD.

Intresset från sågverksindustrin är mycket stort.

– Vi ser att scannertekniken och de förändringar av råvaruhanteringen den medför kan skapa
konkurrensfördelar genom ökad råvarueffektivitet. Det känns extra kul att tekniken är utvecklad i
Sverige, säger referenskund.

Pristagarna återvänder till Sverige och Skellefteå med familjer den 19 juni.
  

Pristagarna